logo Alliantie M3
Bloggers
Frank WolterinkHenk van DrielHenk Steen
Aart BogerdErnst van DrumptFreddie Wools
Jan KroftMarc HesenMartien Wesselman
Harry Vogelaar
Blogs
In de praktijk
Categorieën

Wij, bestuurders van professionele instellingen geven leiding aan onze organisaties vanuit een authentieke visie en missie, gericht op het erkennen en herkennen van de kwetsbare en speciale positie van onze doelgroep.

samen en voor elkaar
In de praktijk

Auteur: webredactie Alliantie M3 m.m.v. Henk Steen | Datum: 23 december 2011 | Categorie: kwaliteit en verantwoording | Reacties: (0)

Beelden van Kwaliteit

Hans Reinders, hoogleraar ethiek aan de VU: ĎAls je kwantitatieve systeem van kwaliteitsverantwoording de essentiŽle kern van goede zorg niet Ďvatí, wat heb je er dan aan?í

In juni 2010 hielden de kwaliteitsmedewerkers van de Alliantie M3 een om van elkaar te leren, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen over kwaliteitsverantwoording. In de zoektocht naar een goede manier om de kwaliteit van de menselijke maat ‘hard’ te maken,gegeven de ‘meten is weten’- cultuur van de bestaande kwaliteitsverantwoording, zette Hans Reinders zijn ideeën uiteen over narratieve kwaliteitsverantwoording. Dat was de aanzet tot deelname van de Alliantieleden Odion en SIG aan Reinders’ project.

Motivatie

Bij Odion zijn medewerkers niet altijd blij met de vele processen die van buiten op de instelling afkomen. Zo vinden zij dat het project Zichtbare Zorg niet erg veel zegt over de daadwerkelijke kwaliteit die cliënten ervaren. Odion werkt daarom heel graag mee aan alternatieven die uitgaan van ‘het verhaal’ van de cliënt. Niet het meten centraal maar vooral het luisteren! Hoe draagt ondersteuning bij aan zijn of haar ontwikkeling? Wat beteken jij als medewerker daarin? Medewerkers van Odion waren enthousiast over Beelden van Kwaliteit en deden mee aan de pilot, samen met Stichting SIG, ook lid van de Alliantie M3.

Aanpak

Om met de methode te kunnen werken, werden 12 medewerkers van Odion en SIG voorjaar 2011 opgeleid en getraind tot observator (onderzoeker Participerend Observeren). Op 2 mei 2011 ontvingen alle observatoren op de Vrije Universiteit van Amsterdam een certificaat. Onderzoekers van SIG en Odion observeerden bij elkaar op 7 locaties van Odion en 5 van SIG in het kader van het pilotonderzoek. De observatoren bleken op hun taak toegerust en hun verslagen waren uitstekend. Aan de hand van de verslagen werden door ‘kwaliteitspanels’ binnen Odion en SIG kritische vragen gesteld bij de beelden die de woorden oproepen. Eén van de leden van het panel was de accountmanager van het zorgkantoor die aangaf dat zij beide organisaties al jaren kent maar dat ‘de beelden enorm veel hebben toegevoegd’. Binnen Odion en SIG wordt bekeken hoe het proces kan worden voortgezet en het grote enthousiasme kan worden behouden. Henk Steen, bestuurder van Odion: ‘We doen mee, omdat het project appelleert aan datgene waar onze medewerkers warm voor lopen, hun dagelijkse werkzaamheden samen met de cliënten. Wij doen ook mee omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij met de uitkomsten juist die dagelijkse zorg en ondersteuning kunnen verbeteren, op het laagste (of beter hoogste) niveau, de verbetering vanuit de interactie tussen cliënt en medewerker’.


>> Schrijf een reactie