logo Alliantie M3

Blogger: Aart Bogerd
Aart Bogerd

Aart Bogerd is ex-bestuurder van Syndion in Gorinchem. Hij ging 1 maart 2012 met pensioen. Syndion is lid van de Alliantie M3.

Alle blogs van Aart:

  • Uit het hart gegrepen – Aart blikt terug
  • (Ak)Koorddansen
  • Met plezier
  • Oproep: doe iets!

Bloggers
Frank WolterinkHenk van DrielHenk Steen
Aart BogerdErnst van DrumptFreddie Wools
Jan KroftMarc HesenMartien Wesselman
Harry Vogelaar
Blogs
In de praktijk
Categorieën

Wij, bestuurders van professionele instellingen geven leiding aan onze organisaties vanuit een authentieke visie en missie, gericht op het erkennen en herkennen van de kwetsbare en speciale positie van onze doelgroep.

samen en voor elkaar
Deze blog is van Aart Bogerd


Datum: 07 maart 2012 | Categorie: menselijke maat mobiliseren | Reacties: (1)

Uit het hart gegrepen – Aart blikt terug

Aart vergeet nooit zijn eerste ervaringen in de gehandicaptenzorg, opgedaan tijdens de vervangende dienstplicht aan het begin van de jaren zeventig. Hij werkte op een woongroep voor mensen met ernstige verstandelijke handicaps. ‘Het duurde even voor ik in de gaten kreeg dat de mensen hier hetzelfde waren als neef Henk. Die hoorde als het ware bij het gewone leven, terwijl ze hier op die instelling veel gehandicapter leken.’ Daar ontwikkelde zich een kritische geest en een principiële keuze voor humaniteit en normalisatie in de gehandicaptenzorg. ‘Het was ook een tijd van dwarsheid. Ik was heel benieuwd of het ook anders kon, meer humaan. Zo zijn we met een groep gaan kamperen in Duitsland. De gedragsverandering van bewoners was opzienbarend. Hier genoten ze wèl en ze ondernamen van alles.’ Voor hem was het duidelijk: mensen met een handicap horen in de samenleving, niet in een internaat. Vanuit dat principe heeft hij altijd gewerkt.

Gelijkwaardigheid en inclusie

‘Als ik gevraagd word wat leidend is in de zorg voor mensen met een handicap, komt ‘gelijkwaardigheid’ als eerste in mij op. Ik sta voor een gelijkwaardige positie van mensen met een handicap. Hierbij horen begrippen als eigenwaarde, respect, meedoen, erbij horen, je mag gezien worden, inclusie en de vrijheid een eigen leven te leiden en eigen keuzes te maken. Ik sta ook voor een goede samenwerking met ouders en verwanten, die voor mensen met een handicap een continu belang vertegenwoordigen.

Ik ben niet van de hypes in de zorg. Als je echt wil veranderen moet je niet roepen, maar fundamenteler denken en werken. Mensen met een handicap zijn volstrekt gelijkwaardig, maar zij hebben wel bescherming nodig. Mensen met een handicap kunnen prima meedoen in de samenleving, maar wel dankzij een goede begeleiding. De term begeleiding of ondersteuning is ook een eufemisme voor verzorging, opvoeding, structuur en bescherming. Daaraan wordt door overheden gemakkelijk voorbij gegaan, als het hen uitkomt en als er bezuinigd moet worden.

Ik heb altijd geloofd in het belang van dagbesteding. Niet fröbelen, maar zingeving. Geef mensen een plek en een sociale rol. Gaandeweg verschoof het accent naar zingeving en arbeid, naar burgerschap en het ontwikkelen van talenten. Maar dit betekent zeker niet dat de behoefte aan begeleiding kleiner is geworden.’

Bron: Synchroon 3e jg nr. 3 (winter 2011-2012), interview met Aart Bogerd door Jos Huibers.
Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt.


>> Schrijf een reactie

Reacties